DEMO GIẢI PHÁP VỚI DỮ LIỆU THỰC TẾ

Các giải pháp demo của WinERP được xây dựng chia thành nhiều nhóm ngành nghề khác nhau với lượng dữ liệu sát với thực tế.

Dữ liệu sẽ được cập nhật mỗi 2 tuần, dữ liệu anh chị nhập lên các trang demo sẽ bị xóa. 
Tài khoản: info@winerp.vn
Mật khẩu: 123456789