Thu Nhập Thụ Động Cùng WinERP

Odoo image and text block

Thu Nhập Bình Quân > 9,6 triệu mỗi tháng

- Hiểu rõ nghiệp vụ của các doanh nghiệp hoặc được training từ WinERP

- Có thể tự triển khai được business model canvas cho một doanh nghiệp bất kỳ dựa trên core của WinERP

- Theo sát các buổi training của WinERP và thành thạo kiến thức nền tảng từ WinERP

- Theo sát doanh nghiệp SME trong giai đoạn triển khai WinERP

- Chủ động kết nối với team WinERP khi có sự cố

- Mở rộng tệp khách hàng tiềm năng (Được training sử dụng tool của ATP Software)